جواب املا صفحه ۲۷ نگارش چهارم


haladars آبان 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا صفحه ۲۷ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا صفحه 27 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 27 نگارش چهارم

1- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

روزی کشتی گرفتار …توفان… شد. موج های دربا بکی …بعد… از دیگری از راه می رسیدند و خود را به کشتی می کوبیدند. ناخدا هر چه کرد، نتوانست کشتی را از میان …امواج… نجات دهد و …مسافران… در میان امواج گرفتار شدند. حکیم از …هوش… رفت و وقتی چشم باز کرد. خود را در …ساحلی… دور افتاده دید.

2-با حروف درهم ریخته ی زیر، هر تعداد که می توانید، کلمه ی معنی دار بسازید.

ب  ع  ج  ض  م  ت  ا  ق  ا  ن  و  غ  ح

باغ  –  عبا  –  عاج  –  نبض  –  اجاق  –  قوّ

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه