جواب املا صفحه ۳۳ نگارش چهارم


haladars آبان 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا صفحه ۳۳ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم

1- با کنار هم گذاشتن کلمه های داخل کادر، مانند نمونه، کلمه ی جدید بسازید.

نمونه : گران + بها = گران بها

شیرین + زبان = شیرین زبان

خوش + حال = خوشحال

دل + تنگ = دل تنگ

شگفت + زده = شگفت زده

شاد + کام = شادکام

شکر + سخن = شکر سخن

2- با کنار هم گذاشتن کلمه های داخل کادر، مانند نمونه، کلمه ی جدید بسازید.

بازرگان، ثروتمند، طوطی، ارمغان، حبس، تعجب، کنیز، بازگو، شروع، باغ

پاسخ به صورت زیر خواهد بود

جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم
جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه