جواب املا صفحه ۶۵ نگارش چهارم


haladars دی 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا صفحه ۶۵ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا صفحه 65 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 65 نگارش چهارم

1- بند سوم درس را با دقت بخوانید و کلمه هایی که صدای « ز » دارند، پیدا کنید و بنویسید.

اکنون کلمه های نوشته شده را با توجّه به شکل های مختلف صدای « ز » دسته بندی کنید.

1- نفوذ – تازه – خستگی ناپذیر – زیر – گذاشته – گذرگاه – مظلوم – خرّازی – سربازی – روز – زیادی – انتظار – لحظه – آزاد – از – نظامی – مرکز – رزمندگان – نماز – نظاره

2- ز: تازه – زیر – خرّازی – سربازی – روز – زیادی – آزاد – از – مرکز – رزمندگان – نماز

ظ: مظلوم – انتظار – لحظه – نظامی – نظاره

ذ: نفوذ – خستگی ناپذیر – گذاشته – گذرگاه

2- با توجه به متن درس، کلمه های پنهان شده در جدول را پیدا کنید و بنویسید.

جواب املا صفحه 65 نگارش چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه