جواب املا صفحه ۷۷ نگارش چهارم


haladars بهمن 8, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا صفحه ۷۷ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا صفحه 77 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 77 نگارش چهارم

1- متن زیر را با استفاده از کلمه های داده شده، کامل کنید.

                           طغیان – باطل – ربّ جلیل – عشق – اندوه – عدل

مادر حضرت موسی به فرمان ….ربّ جلیل…. وی را به رود نیل انداخت و با ….اندوه…. و نگرانی به فرزندش نگاه کرد. در این هنگام وحی آمد : «نگران نباش! شیوه ی ما ….عشق…. و بنده پروری است. رود بدون فرمان ما ….طغیان…. نخواهد کرد. فرزندت را به ما بسپار».

2- کلمه های جدول را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

جواب املا صفحه 77 نگارش چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه