در این نوشته با جواب املا و بیاموز صفحه 67 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و بیاموز صفحه 67 نگارش سوم

1- از روی چهار سطر آخر متن درس با خط خوانا و زیبا بنویس.

سعدی با قرآن و احادیث نیز آشنایی کامل داشت. مردم کشور ما، از گذشته تاکنون، با آثار سعدی آشنا هستند و در سخن گفتن، از جمله های بسیار زیبای او استفاده می کنند. بسیاری از مردم دنیا نیز، آثار او را می خوانند و به آنها علاقه دارند.

اگر روزی به شیراز رفتی، حتما به دیدن آرامگاه این نویسنده و شاعر بزرگ، برود.

2- این کلمه ها را با دقت بخوان و دور هشت کلمه را که املای آن ها سخت تر است، خط بکش.

حاتم طایی- سوریه- منّت- سماط- رنگارنگ- آرامگاه- حتماً- آثار- احادیث- ملّی- تحصیل- افتخارات- پشته- خاطراتش- مکّه

حاتم طایی، منّت، سماط، رنگارنگ، آثار، احادیث، تحصیل، خاطراتش

3- این جمله، مربوط به کدام گزینه است؟

«داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، اندرز و نصیحت همراه است و تجربه ای از زندگی را بازگو می کند.»

الف) مَثَل               ب) حکایت              ج) نمایش

گزینه «ب»

گام به گام صفحات دیگر درس نویسنده ی بزرگ

برچسب شده در: