جواب املا و واژه آموزی صفحه ۱۸ و ۱۹ نگارش پنجم

جواب صفحه ۱۹ نگارش پنجم

دو بند آخر درس را خوش خط و خوانا بنویسید و زیر واژه هایی که از نظر شما ارزش امالایی دارند، خط بکشید .

۲.  مانند نمونه واژه ها را کنار هم قرار دهید و واژه های جدید بسازید و آن ها را در جای خالی، بنویسید.

نمونه: پرس و جو

گفت و گو، شگفت زده، بدین سان، خوشحال، کارجو

۳. جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید و سپس یکی از کلمه های چدید را به دلخواه انتخاب کنید و جمله بسازید.

نمونه: کفش + گر = کفشگر

کاوش + گر = کاوشگر ← معنی : کسی که کاوش می کند.

زر + گر = زرگر ← معنی : کسی که طلا می فروشد.

پژوهش + گر = پژوهش گر ← معنی : کسی که پژوهش می کند.

پژوهش گر ← جمله : پژوهشگران یک مؤسسه تحقیقاتی توانستند یک هواپیمای بسیار جدید بسازند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه