در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 23 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 23 نگارش پنجم

1. جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 23 نگارش پنجم
جواب املا و واژه آموزی صفحه 23 نگارش پنجم

2. الف) با توجّه به متن درس، جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

ای فرزندان بکوشید به ….کسب…. هنر و فضیلت، که انسان ثروتمند و ….باهنر…. ، اگرچه گمنام باشد و دشمن بسیار داشته باشد، به سبب ….عقل…. و هنر ….خویش…. ، در میان مردم، شناخته می شود، چنان که ….فروغ…. آتش را هرچه تلاش کنند کم شود؛ باز هم ….شعله ور…. می گردد.

ب) از میان واژه هایی که نوشتید، سه تا را به دلخواه انتخاب کنید و در یک جمله به کار برید.

واژه ها : کسب ، عقل ، باهنر

جمله : انسان های فهیم با کسب دانش و هنر، به عقل خود افزوده و باهنر می شوند.

3. الف) از بین واژه های داخل گلبرگ، گوش دادنی ها و شنیدنی ها را جدا کنید و در مرکز گل بنویسید.

گوش دادنی ها : خش خش برگ ها، صدای پرندگان، بوق ماشین، تیک تیک ساعت

شنیدنی ها : تدریس معلّم، اخبار، قصّه های مادر بزرگ، تلاوت قرآن

 ب) یکی از گوش دادنی ها را انتخاب کنید و درباره‌ی آن توضیح دهید.

تدریس معلّم : با خوب گوش دادن به تدریس معلّم و مباحث آموزشی او، در واقع تمام مطالب مفید و مهمّ درسی را فرا می گیریم و نیاز کمتری برای وقت گذاشتن جهت یادگیری این مطالب داریم.

گام به گام قسمت های دیگر درس بازرگان و پسران

برچسب شده در: