جواب املا و واژه آموزی صفحه ۳۱ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه ۳۱ نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۳۱ نگارش چهارم

۱- بیت هایی را که کلمه های زیر در آنها به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

طوطیان – شادکام – ارمغان – خطّه

طوطیان:

گفت آن طوطی که «آنجا طوطیان               چون ببینی، کُن زِ حالِ ما بیان»

شادکام:

کرد بازرگان تجارت را تماک          باز آمد سوی منزل، شادکام

ارمغان:

هر غلامی را بیاورد ارمغان          هر کنیزک را ببخشید او نشان

خطّه:

گفت طوطی را «چه خواهی ارمغان          کارَمَت از خطّه ی هندوستان؟»

۲- جدول زیر را با استفاده از کلمه های متن درس کامل کنید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 31 نگارش چهارم
جواب املا و واژه آموزی صفحه ۳۱ نگارش چهارم

۳- با کلمه های زیر، متن را کامل کنید. توجه کنید که هر کلمه دو بار به کار می رود.

                                سالنامه، هفته نامه، قولنامه، کتابنامه

پدرم گفت: «دخترم، لای ….سالنامه…. یک کاغذ است. آن را برایم بیاور.» وقتی به اتاق کار پدرم رفتم، روی میز کارش ….هفته نامه…. کودک و نوجوان را دیدم. خواندن مطالب این ….هفته نامه…. برایم بسیار جالب بود. پدرم همیشه آن را برای من می خرید. آن را برداشتم و با سرعت صفحاتش را ورق زدم و رسیدم به آخر محله، شروع کردم به مرور کتاب هایی که فهرست آن ها در ….کتابنامه…. آمده بود. ناگهان با صدای پدرم به خودم آمدم و تازه یادم افتاد دنبال یک کاغذ آمده بودم. کاغذ را از لای ….سالنامه…. برداشتم. بالای کاغذ کلمه ی ….قولنامه…. دیده می شد. کاغذ را به پدرم دادم و از او سوال کردم : « ….قولنامه…. یعنی چی؟ » پدرم لبخندی زد و گفت : «آفرین دخترم، مثل همیشه چیزی را که نمی دانی، می پرسی. این کاغذ نوشته ای است که هنگام خرید خانه نوشتیم و یک نوع قول و قرار بین فروشنده و خریدار است».

گام به گام قسمت های دیگر درس رهایی از قفس

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه