جواب املا و واژه آموزی صفحه 40 نگارش پنجم

در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 40 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 40 نگارش پنجم

1. الف) جدول زیر را با واژه‌های درس، کامل کنید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 40 نگارش پنجم
جواب املا و واژه آموزی صفحه 40 نگارش پنجم

ب) یک بار از روی واژه های جدول بالا بنویسید.

غرق، قوّت، فروغ

پبغام، مقدونی، غلتیدن

2. در متن درس، جمله هایی را که واژه های زیر در آن‌ها به کار رفته، پیدا کرده و بنویسید.

سردار شجاع: ایران میهن عزیز و دوست داشتنی، در دوران ما نیز هزاران سرباز و سردار شجاع، به خود دیده است.

خاک وطن: آیا باید تسلیم شد و چیرگی دشمن را بر خانمانمان دید و خواری و خفّت را به جان خرید، یا جنگید و خاک را از خون خود گلگون کرد.

شکوه خیره کننده: تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش، مرکز فرمانروایی این سرزمین پهناور بود.

سپاه عظیم: اسکندر که تا آن زمان در هیچ جا مانعی این گونه در برابر سپاه عظیم خود ندیده بود، غرق اندوه شد.

3. از میان واژه های زیر، واژه هایی را که با واژه‌ی «دوست» ترکیب می شوند، پیدا کنید و بنویسید.

محاصره، مال، گرامی تر

فروغ، کتاب، وطن

تسلیم، زر، ناگاه، پایداری

…..کتاب….. دوست:  ←  به کسی می گویند که  …………کتاب دوست دارد………….. .

…..وطن….. دوست:  ←  به کسی می گویند که  …………وطن خود را دوست دارد………….. .

…..مال….. دوست:  ←  به کسی می گویند که  …………پول و ثروت را دوست دارد………….. .

…..زر….. دوست:  ←  به کسی می گویند که  …………طلا دوست دارد………….. .

گام به گام قسمت های دیگر درس دفاع از میهن

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه