جواب املا و واژه آموزی صفحه 95 نگارش ششم

در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 95 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 95 نگارش ششم

1. در هر جمله، زیرِ شکل صحیح واژه های داخل کمانک، خط بکشید.

الف) باید دانست که جماعت، (لایق – لایغ) چه نوع سخن است.

ب) آگاه شدن از (اهوال – احوال) گذشتگان از فواید قصّه خوانی است.

پ) از آداب حکایت گویی این است که سخنان محال و (گذاف – گزاف) نگوید.

ت) در نظم خوانی، چنان نکنند که (مستمع – مصتمع) ملول گردد.

2. در جدول زیر، واژه های معنی دار از درس آمده است، آنها را پیدا کنید و بنویسید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 95 نگارش ششم
جواب املا و واژه آموزی صفحه 95 نگارش ششم

کلماتی که در جدول یافت شد: راغب، عبرت، صفت، زوال، اعتدال، سلاطین و لایق

3. پنج واژه را که با «خوان» و «خوانی» ترکیب می شوند، بنویسید.

کتاب خوانی، روزه خوانی، ترانه خوانی، شعر خوانی، آواز خوانی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه