جواب املا و واژه اموزی صفحه ۲۵ نگارش سوم

در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه ۲۵ نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه ۲۵ نگارش سوم

۱- پنج جمله از متن درس پیدا کن که کلمه های زیر در آن ها آمده است. سپس از روی جمله ها بنویس.

منتظر- ترقّه ها- عادت- ضبط- زیان آور

منتظر: بچه های کلاس سوم منتظر مربی بهداشت بودند.

ترقه ها: نرگس گفت :«صدای گوش خراش ترقه ها را فراموش کردی؟»

عادت: اگرچه ممکن است شما به سر و صدا عادت کرده باشید، اما آلودگی صوتی باعث خستگی می شود.

ضبط: ضبط صوت بعضی از ماشین ها باعث آلودگی صوتی می شود.

زیان آور: صداهای زیان آور، شنوایی کودکان را کاهش می دهند.

۲- مانند نمونه، به آخر این کلمه ها («ی» یا «ای») اضافه کن و در جدول بنویس.

شنیده- بهداشت- فیروزه- روزنامه- گروه- کلاس- صوت- زیاد- دامنه- خواسته

جواب املا و واژه اموزی صفحه 25 نگارش سوم
جواب املا و واژه اموزی صفحه ۲۵ نگارش سوم

۳- این کلمه ها تو را به یاد چه چیزهایی می اندازد؟

جواب املا و واژه اموزی صفحه 25 نگارش سوم
جواب املا و واژه اموزی صفحه ۲۵ نگارش سوم

گام به گام صفحات دیگر درس آواز گنجشک

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها