جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۰۶ دین و زندگی دهم

در این نوشته با جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۰۶ دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۰۶ دین و زندگی دهم

۱) برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب به خداوند چه اقداماتی لازم است؟

الف) تصمیم و عزم برای حرکت

ب) عهد بستن با خدا

ج) مراقبت

د) محاسبه و ارزیابی

۲) مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است، چیست؟

یعنی از وجود ایشان در حد توان خود استفاده کرده و تبعیت کنیم و سعی کنیم خود را به راه و روش ایشان نزدیک ترکینم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه