جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۲۳ دین و زندگی دهم

در این نوشته با جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۲۳ دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۲۳ دین و زندگی دهم

۱) شعر «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست» چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟

هرچه هدفی که ما انتخاب می کینم جامع تر باشد اهداف دیگر را نیز شامل می شود.

۲) دلیل بیاورید:

الف) زیرک ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند.

زیرا آن ها تقرب به خداوند بخشنده را برای هدف اصلی خود در نظر گرفته اند.

ب) کسی که هدف اصلی زندگی خود را ثروتمند شدن قرار دهد، دچار خسران می شود.

زیرا آن فرد هدفی دنیوی را برگزیده و سود اخروی برای او ندارد.

۳) شخصی می گوید: « لازمهٔ تقرب به خدا این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که از امور شخصی می گوید فرعی هستند، کنار گذاشته شود» با او موافقید یا خیر؟ چرا؟

خیر زیرا اهداف فرعی مانعی برای تقرب به خدا نیست.

۴) حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال پاسخ دهید.

«مسافری در سفر خود به یک دو راهی رسید. از پیرمردی که در آنجا نشسته بود پرسید: من از کدام یک از این دو راه باید بروم؟ پیرمرد گفت: قصد داری به کجا بروی؟ مسافر جواب داد: نمی دانم! پیرمرد گفت: وقتی نمی دانی به کجا می خواهی بروی، تفاوتی نمی کند که کدام راه را انتخاب کنی!»

به نظر شما این حکایت، با کدام یک از بخش های درس در ارتباط است؟ چرا؟

تفاوت انسان و حیوانات و گیاهان

زیرا انسان باید خود هدفش را بشناسد و آن را انتخاب کند و بسوی آن گام بردارد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها