جواب ایستگاه خلاقیت صفحه 17 هدیه پنجم

در این نوشته با جواب ایستگاه خلاقیت صفحه 17 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب ایستگاه خلاقیت صفحه 17 هدیه پنجم

یکی از موارد را به صورت نمایش خلّاق در کلاس بازی کنید؛ در هر کدام چه مشکلاتی پیش می آید؟

یک تیم ورزشی دو سرمربّی داشته باشد.

یک لشکر، دو فرمانده داشته باشد.

بین فرمانده ها یا سرمربِب ها، اختلاف نظر وجود دارد و این باعث سردرگمی سربازان یا بازیکنان می شود. نظم و هماهنگی در لشگر یا تیم به هم می ریزد (سازماندهی آن ها از بین می رود) و این باعث از هم پاشیدگی لشگر یا تیم می شود. سربازان یا بازیکنان دیگر به خوبی از قواینن فرماندهان یا سرمربّیان اطاعت نمی کنند. در نتیجه لشگر یا تیم به خوبی اداره نمی شود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه