جواب بازبینی صفحه 6 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بازبینی صفحه 6 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب بازبینی صفحه 6 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بازبینی صفحه 6 فلسفه دوازدهم

به فعالیت «تکمیل کنید» برگردید و با توجه به بیان ابن سینا، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

1- آیا سه گزارۀ طرح شده، با بیان ابن سینا هماهنگ اند؟

همه گزاره ها با بیان ابن سينا هماهنگ است و تضادی با قول ایشان ندارد.

2- کدام گزاره نظر ابن سینا را بیشتر تأیید می کند؟

گزاره دوم و سوم با روشنی بیشتری تمایز وجود از ماهیت را می رسانند، زیرا در گزاره دوم این نکته آمده که هستی برخی از امور را می شناسیم اما ماهیت آنها روشن نشده است. در گزاره سوم نیز گفته شده که ما می توانیم ماهیاتی را در ذهن بیاوریم در حالی که ممکن است اصلا موجود نباشند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه