جواب بازی کنیم، ‌فکر کنیم صفحه 10 هدیه سوم


haladars اسفند 13, 1400 دقیقه مطالعه
جواب بازی کنیم، ‌فکر کنیم صفحه 10 هدیه سوم

در این نوشته با جواب صفحه 10 هدیه سوم همراه ما هستیم.

جواب بازی کنیم، ‌فکر کنیم صفحه 10 هدیه سوم

بدون استفاده از انگشت شست، دکمه‌ی لباستان را ببندید.
به سختی توانستم این کار انجام دهم و زمان خیلی زیادی صرف آن کردم، با استفاده از انگشت شست بسیار سریع تر می توانستم دکمه لباس را ببندم.

با چشم های بسته، جهت یک صدا را تشخیص دهید و به سوی آن بروید.

جهت صدا را توانستم تشخیص دهم اما اگر چشمان باز بود این کار را با دقت بیشتر و سرعت کم‌تری می‌توانستم انجام دهم.

بدون خم کردن انگشتان دست، مداد را به دست بگیرید و این جمله را کامل کنید:

«اگر دست های من به صورت دیگری بود، …

 کارهایم را به این راحتی نمی‌توانستم انجام دهم.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه