جواب باز هم سلام صفحه 49 نگارش دوم

در این نوشته با جواب باز هم سلام صفحه 49 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب باز هم سلام صفحه 49 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی را از روی درس، با خط خوانا بنویس.

چه باغ های سرسبز و چه گل های خوش رنگی! این درخت ها و گل ها را در این باغ ها، چه کسی کاشته است؟

۲- درس را با دقت بخوان و کلمه هایی را که یکی از حروف زیر را دارند، بنویس.

گ: گندم، قشنگی، گرم، رفتگر، گل، خوش رنگی و قشنگ.

غ: باغ و باغبان.

۳- کامل کن.

الف) به کسی که از گل ها مراقبت می کند، …………….. می گویند.

ب) به کسی که به ما درس می دهد، …………….. می گویند.

پ) به کسی که غذا می پزد، …………….. می گویند.

ت) به کسی که در اداره کار می کند، …………….. می گویند.

جواب:

الف) باغبان

ب) معلم

پ) آشپز

ت) کارمند

۴- در چهار سطر بنویس دوست داری چه کاره شوی. چرا؟

من دوست دارم در آینده نقاش بشوم، چون هر کسی که نقاشی های من را می بیند از آن ها تعریف می کند. همچنین من به منظر و طبیعت علاقه دارم و دوست دارم از آن ها با رنگ های زیبا و متنوع نقاشی بکشم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه