در این نوشته با جواب با خانواده صفحه ۵۱ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب با خانواده صفحه ۵۱ هدیه سوم

کی از پیام های قرآنی درباره‌ی پدر و مادر را که در سال های گذشته یاد گرفتید، بنویسید و در کلاس برای دوستانتان بخوانید.

در آیه ۲۳ سوره اسراء داریم:

وَقَضَىٰ رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا

خداوند تو حکم فرموده که جز او هیچ کس را نپرستید و به پدر و مادرنیکی کنید و چنانچه

یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا

هر دو یا یکی از آن ها سالخورده شدند که موجب رنج و زحمت شما باشند زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند نگویید

تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًاوکمترین آزار به آنها نرسانید و با ایشان با احترام سخن بگویید.

گام به گام قسمت های دیگر درس بوی بهشت