در این نوشته با جواب با خانواده صفحه ۵۹ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب با خانواده صفحه ۵۹ هدیه سوم

جواب نامه ای را که محدثه خواند، در چند خط بنویس.

فرشته‌ی مهربان من تلاش می کنم نمازم را خوب بخوانم و کارهای خوب انجام بدهم تا خدا من را دوست داشته باشد و همیشه این رابطه را با خداوند مهربان تا آخر عمر حفظ کنم، چون کسی که به خداوند بزرگ اتکا کند در طول زندگی قدرتمندتر است.

برچسب شده در: