در این نوشته با جواب با خانواده صفحه 84 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب با خانواده صفحه 84 هدیه پنجم

الف) با کمک اعضای خانواده درباره‌ی این تصاویر، متنی کوتاه بنویسید و در کلاس بخوانید.

image 49

به دلیل حمله آمریکا به عراق به بهانه ی سرنگونی حکومت صدّام، اوضاع عراق آشفته بود. 3 اسفند سال 1384 بود که جنایتی هولناک، جامعه شیعه را اندوهگین کرد. در این روز

اشغالگران و تروریست های مزدور آنان، در شهر سامرا به تخریب حرم های مطهّر امام هادی (ع) و امام حسن عسگری (ع) پرداختند و لعن و ننگ و نفرین ابدی را برای خویش خریدند، امّا شیعیان عاشق باز هم ایستادگی کرده و با عزمی جدّی به ساخت مجدّد و ترمیم آن ها پرداختند.

ب) اطّلاعات زیر را درباره‌ی زندگی امام حسن عسگری علیه السّلام جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

نام: حسن                                                          محلّ تولّد: مدینه

نام پدر: علی (امام هادی علیه السّلام)                    نام پدر بزرگ: امام جواد علیه السّلام

مدّت امامت: 6 سال                                            شهرهایی که در آن زندگی کرده اند: مدینه و سامرا

دشمنان ایشان: خلفای عبّاسی                              محلّ دفن: سامرا