در این نوشته با جواب با هم بخوانیم صفحه 25 هدیه دوم همراه شما هستیم.

جواب با هم بخوانیم صفحه 25 هدیه دوم

به‌نام خدای بزرگ

که پروانه را آفرید

به روی دوتا بال او

خط‌وخال زیبا کشید.        خدایی که با یاد او

                                     لب غنچه‌ها باز شد

                                     نوک‌زرد بلبل از او

                                     پر از شعر و آواز           خدایی که پرواز را

                                                                      به گنجشک آموخته

                                                                      لباسی هم از جنس پر

                                                                      برای تنش دوخته

دوست دارم یک نام زیبا برای این شعر با کمک دوستانم انتخاب کنم.

خدای پرندگان

برچسب شده در: