جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۲ شیمی دوازدهم


haladars شهریور 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۲ شیمی دوازدهم

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی دوازدهم

1- با توجه به تغییر رنگ کاغذ PH ، در هر یک از شکل‌های زیر مشخص کنید که هر پاک کننده چه خاصیتی دارد؟

جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی دوازدهم

2- نوعی پاک کننده که به شکل پودر عرضه می‌شود شامل مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم است. این پاک کننده برای باز کردن مجاری مسدود شده در برخی وسایل و دستگاه‌های صنعتی استفاده می‌شود. با توجه به الگوی زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی دوازدهم

آ) توضیح دهید چرا از این پودر برای باز کردن لوله‌ها و مسیرهایی استفاده می‌شود که بر اثر ایجاد رسوب و تجمع چربی‌ها بسته شده‌اند؟


زیرا مخلوط بازی است و در واکنش با چربی‌ها و روغن‌ها موادی همانند صابون تولید می‌کنند. موادی که در آب حل شده خود پاک‌کننده هستند.


ب) از آنجا که واکنش این مخلوط با آب گرماده است، توضیح دهید این ویژگی چه اثری بر قدرت پاک کنندگی آن دارد؟


گرمای آزاد شده در واکنش شیمیایی بین مخلوط آلومینیوم و سدیم هیدروکسید با آب سبب ذوب چربی‌های جامد می‌شود. از طرفی افزایش دما، سرعت واکنش بین پاک‌کننده‌ها و چربی‌ها و کثیفی‌ها را بالا می‌برد. قدرت پاک‌کنندگی شوینده بیشتر می‌شود.


پ) تولید گاز چگونه قدرت پاک کنندگی این مخلوط را افزایش می‌دهد؟ توضیح دهید.


علاوه‌ بر تولید پاک‌کننده‌ها و افزایش دما، تولید گاز با ایجاد فشار باز شدن مجاری را تسهیل می‌بخشد و سبب افزایش قدرت پاک‌کنندگی این مخلوط می‌شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه