آپدیت

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۶ شیمی دهم

16 1

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۶ شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۶ شیمی دهم

آ) جدول زیر را کامل کنید.

مادهجرم ۱۰۰۰عدد (گرم)جرم ۵۰عدد (گرم)جرم ۱عدد (گرم)
کاغذ آ۴۴۵۰۰۲۲۵۴/۵
عدس۵۶۲/۸۰/۰۵۶
برنج۲۲۱/۱۰/۰۲۲
خاکشیر۲۰/۱۰/۰۰۲
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۶ شیمی دهم

ب) به نظر شما جرم یک عدد از کدام ماده را می‌توان با ترازوی دیجیتالی اندازه گیری کرد؟ چرا؟

کاغذ آ۴، زیرا  جرم یک عدد کاغذ آ۴، در حد گرم می‌باشد و دقت ترازوی دیجیتالی در حد گرم است.

پ) روشی برای اندازه گیری جرم یک دانه خاکشیر ارائه کنید.

می‌توان با ترازوی دیجیتالی یک گرم از این ماده را وزن کرد و سپس با شمارش دانه‌های آن و تقسیم نمودن جرم بر تعداد دانه، جرم یک دانه‌ی خاکشیر را به دست آورد.

ت) آیا جرم هر یک از دانه‌های برنج موجود در نمونه با جرم به دست آمده در ستون چهارم جدول برابر است؟ توضیح دهید.

خیر، زیرا جرم هر یک از دانه‌های برنج به اندازه و ابعاد آن دانه وابسته است.

اتم‌ها به طور باور نکردنی ریز هستند به طوری که نمی‌توان با هیچ دستگاهی و شمارش تک تک آنها، شمار آن‌ها را به دست آورد؛ اما دریافتید که از روی جرم مواد می‌توان شمار ذره‌های سازنده را شمارش کرد.

اینک حدس بزنید که چگونه می‌توان شمار اتم‌های موجود در یک نمونه عنصر را شمارش کرد؟

از تقسیم جرم آن ماده بر جرم اتمی میانگین اتم‌های آن ماده

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه