جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷۴ شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷۴ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷۴ شیمی دهم

مجموعه واکنش های لایه اوزون را می توان با معادله زیر نمایش داد:

جواب با هم بیندیشیم صفحه 74 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷۴ شیمی دهم

آ) شیمی دان ها به واکنش در جهت (۱)، واکنش رفت و به واکنش در جهت (۲) واکنش می گویند. اگر در لایه اوزون تنها واکنش (۱) یا (۲) انجام شود، چه فاجعه ای رخ می دهد؟توضیح دهید.

اگر فقط واکنش ۱ انجام شود پس از مدتی اوزون مصرف شده و تمام می شود در نتیجه تمام اشعه های خورشید از جمله اشعه فرابنفش به زمین رسیده و آثار زیان بار دارد.

اگر فقط واکنش ۲ انجام شود در این صورت اوزون به گاز اکسیژن و اتم اکسیژن تجزیه نخواهد شد که در نتیجه پرتوی فرابنفش جذب نخواهد شد و به زمین می رسد.

ب) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت پذیر است. با این توصیف، واکنش برگشت پذیر و برگشت ناپذیر را تعریف و چند مثال از آنها را در زندگی بیان کنید.

واکنش برگشت پذیر واکنشی است که در آن امکان تبدیل مواد سمت چپ به سمت راست و بالعکس وجود دارد. مانند تبخیر آب، تهیه آمونیاک و انجماد آب.

واکنش برگشت ناپذیر واکنشی ست که در آن فقط امکان تبدیل مواد سمت چپ به مواد سمت راست واکنش وجود دارد. مانند پختن غذا، سوختن بنزین، فساد مواد غذایی و رسیدن میوه.

پ) با توجه به برگشت پذیری واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن، نقش محافظتی و ثابت ماندن مقدار اوزون را در لایه استراتوسفر توضیح دهید.

عمل برگشت پذیری سبب می شود مرتبا اشعه زیان بار فرابنفش به اشعه بی ضرر فروسرخ تبدیل شود و ساکنان کره زمین از خطرات آن در امان باشند و چون امکان تبدیل اوزون به اکسیژن و اکسیژن به اوزون هم زمان وجود دارد میزان آن (اگر انسان دخالت نمی کرد) ثابت می ماند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها