در این نوشته با جواب ببین و بگو صفحه 45 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب ببین و بگو صفحه 45 هدیه پنجم

الف) کدام یک جزء اموال عمومی است؟ چرا؟

همه موارد، چون آن ها از پول بیت المال برای رفاه همه هموطنان فراهم شده است و شخصی نیست.

جواب ببین و بگو صفحه 45 هدیه پنجم
جواب ببین و بگو صفحه 45 هدیه پنجم

ب) بهترین راه‌های استفاده از هر یک از این اموال عمومی چیست؟

زمین بازی: صحیح بازی کردن، تخریب نکردن و آسیب نزدن به وسایل زمین بازی نیمکت پارک: صحیح نشستن روی آن، آسیب نزدن به آن، حکّاکی نکردن روی آن نیمکت مدرسه: صحیح نشستن روی آن، آسیب نزدن به آن، حکّاکی نکردن روی آن و ننوشتن چیزی روی آن اتوبوس واحد: پرداخت هزینه ی استفاده از آن، صحیح نشستن بر روی صندلی های آن، آسیب نزدن به تجهیزاتش

ج) اگر هر یک از این ها جزء اموال شخصی شما یا خانواده‌تان باشد از آن‌ها چگونه استفاده می کنید؟

سعی می کنم به بهترین نحو از آن ها استفاده کنم تا آسیبی به آن ها نرسد (همانند بهره گیری از وسایل عمومی)