در این نوشته با جواب ببین و بگو صفحه 70 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب ببین و بگو صفحه 70 هدیه پنجم

هر آیه به کدام تصویر مربوط است؟

اَلیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 3)
امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم.

image 94

وَ یُطعِمونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّه‌ی مِسکینًا وَ یَتیمًا وَ اَسیرًا (سوره‌ی انسان، آیه‌ی 8)
غذای خود را با اینکه به آن نیاز داشتند، به فقیر و یتیم و فرد گرفتاری بخشیدند.

image 95

اِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رسولُه‌و وَ الذَّینَ آمنَوا اَلذَّینَ یُقیمونَ الصَّلاه وَ یُؤتونَ الزَّکاه وَ هُم راکعِونَ (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 55)
سرپرست شما، تنها خداست و پیامبر او و مؤمنانی که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع به نیازمندان می بخشند.

image 96