در این نوشته با جواب ببین و بگو صفحه 80 هدیه سوم همراه شما هستیم.

این تصویر شما را یاد چه قصه ای می اندازد؟

image 49

پرندگان ابابیل که اصحاب فیل را سنگ باران کردند.

برچسب شده در: