در این نوشته با جواب ببین و بگو صفحه 95 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب ببین و بگو صفحه 95 هدیه سوم

جواب ببین و بگو صفحه 95 هدیه سوم
جواب ببین و بگو صفحه 95 هدیه سوم

– آیا این قصه ها را به خاطر می آوری؟

بله.

– می توانی آن ها را برای دوستانت تعریف کنی؟

داستان سه روز روزه گرفتن خانواده‌ی امام علی (ع) است که در هر سه روز که می خواستند افطار کنند فقیر و یتیم و گرسنه ای در خانه را می زنند و غذا طلب می کنند و ایشان با مهربانی غذای خود را به آنها می دهند و با آب افطار می کنند. داستان دعای حضرت فاطمه سلام الله علیها بود که دست به سوی آسمان بلند کرده بود و زیر نور ماه برای دیگران دعا می کرد.

امام حسن (ع) هم دعاهای مادر را می شنید و آهسته آمین می گفت. امام حسن پرسید: مادر! چرا برای خودت دعا نمی کنی؟ حضرت فاطمه دستی بر سر او کشید و گفت : عزیزم! اول برای دیگران دعا می کنیم و بعد برای خودمان!

آیا داستان دیگری از زندگی امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها می دانی؟

هنگامی که حضرت علی علیه السلام برای خواستگاری فاطمه سلام الله علیها رفت، پیامبر (ص) در خانه ام سلمه بود. علی علیه السلام در زد. ام سلمه پرسید: کیست؟ قبل از پاسخ خواستگار، پیامبر (ص) دستور داد: «در را باز کن و بگو داخل شود. کسی پشت در است که محبوب خدا و رسول است». علی علیه السلام وارد شد، سلام کرد و در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله نشست.

چشمان خود را بر زمین دوخت. شرم از پیامبر صلی الله علیه و آله مانع گفتن خواسته اش می شد. پیامبر صلی الله علیه و آله که خود على علیه السلام را بزرگ کرده و از روحیات او باخبر است، سکوت را شکست و فرمود: «می بینم برای حاجتی اینجا آمده ای. خواسته ات را بر زبان آور و آنچه در دل داری بازگو که خواستهات پیش من پذیرفته است».

برچسب شده در: