در این نوشته با جواب بحث علمی صفحه 28 عربی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب بحث علمی صفحه 28 عربی یازدهم

اِبْحَثْ فی کِتابِ «مُنْیَهِ الْمُریدِ» لِزَینِ الدّینِ الْعامِلیِّ «الشَّهیدِ الثّانی » عَنْ نَصٍّ قَصیرٍ حَوْلَ آدابِ التَّعلیمِ وَ التَّعَلُّمِ ثُمَّ اکْتُبْ عالِمُ کَمَنْ مَعَهُ شَمْعَهٌ تُضیءُ لِلنّاسِ.

در کتاب «منیه المرید» نوشته زین الدین عاملی «شهید دوم» پیرامون متن کوتاهی در باره آداب تعلیم و تریبیت جستجو کنید.

مُنْیهُ المُرید فی أدَبِ المُفیدِ وَ المُسْتَفید کتابی است در حوزه 

اخلاق اسلامی و به زبان عربی، اثر شهید ثانی (شهادت ۹۶۶ق) در موضوع آداب متقابل شاگرد و استاد و آداب تعلیم و تعلم در اسلام. این اثر منبع بسیاری از آثار پس از خود در این موضوع بوده و به جهت اهمیت و شهرت آن دارای نسخه‌های فراوان، ترجمه، تلخیص و شروح متعددی است. این رساله موجز، از قدیم در کانون توجه طلاب علوم دینی شیعه قرار داشته است.

شهید ثانی

زین‌الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی جُبَعی معروف به شهید ثانی از نوادگان 

علامه حلی و از علما و فقهای نامدار شیعه در قرن دهم هجری قمری است. از او تألیفات بسیاری بر جای مانده که کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه معروف‌ترین آنها در فقه جعفری است. او در سال ۹۶۶ ه.ق به دست افراطیون مذهبی به قتل رسید و بدین رو به شهیدثانی شهرت یافت.

تاریخ تألیف

شهید ثانی، تألیف این رساله کوچک را در روز پنج‌شنبه بیستم ماه 

ربیع الاول سال ۹۵۴ق یعنی یازده سال پیش از شهادتش و در سن چهل و پنج سالگی به پایان رسانده است.

ابواب کتاب

ترتیب کتاب به این شکل است:

1- مقدمه، پیرامون فضیلت علم.

2- باب اول، در آداب معلم و متعلم.

3- باب دوم، در آداب فتوا و مفتی و مستفتی.

4- باب سوم، در مناظره، شروط، آداب و آفات آن.

5- باب چهارم، آداب کتابت و کتاب و متعلقات آن.

6- خاتمه، در اقسام علوم شرعی و مراتب علم و ترتیب علوم در فراگیری.

7- تتمه کتاب شامل نصایح شهید ثانی برای طلاب علوم دینی است.

همچنین ببینید: گام به گام درس دوم عربی یازدهم