آپدیت

جواب بخوانیم و پاسخ دهیم صفحه 76 هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته با جواب بخوانیم و پاسخ دهیم صفحه 76 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بخوانیم و پاسخ دهیم صفحه 76 هویت اجتماعی دوازدهم

نمونه هایی از دشمنی آمریکا با ملت ایران از زبان خودشان

در اسنادلا نه جاسوسی که اسناد محرمانه آمریکایی هاست، نامه هایی و گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد آمریکایی ها جز به منافع خودشان در ایران نمی اندیشیده اند و برای رسیدن به این منافع نه تنها از حکومت مستبد پهلوی حمایت می کردند، بلکه ابزارلا زم برای سرکوب ملّت را به آنها می دادند و حتی توصیه به سرکوب بیشتر مردم هم می کردند. به سند زیر نگاه کنید:

از: اطلاعات و تحقیقات – دیوید. ا. مارک. اکتینگ

به: وزیر – وزارت امور خارجه، یادداشت توجیهی سرّی

2 نوامبر 1978 (11 آبان 1357)

بحران رو به تزاید ایران

… تلاش های شاه برای آرام کردن مخالفین خود به شکست انجامیده است. مخالفین به هم می پیوندند و از این حرکت سود می برند، درحالی که شاه قوه ابتکار را از دست می دهد. شاه خودش در مشورت هایش با سولیوان، این موضوع را ابراز داشته است که اقدام سریع در خاموش سازی این اضطراب لازم است، اما به نظر می رسد وی قادر نباشد که تصمیم بگیرد که چه باید کرد؟ حقیقتا در جریان مشورت با سولیوان و پارسونز، کاملا عدم قابلیت خود را در تسلط بر مشکلاتی که با آن روبه روست، نشان داد. شاه تاکنون نتوانسته جز اقدامات ناقص برای اجتناب از تصمیمات سخت، پیش بینی چیز دیگری را بنماید … .

بدون توجه به چگونگی شکل گرفتن عمل انتقالی، مطمئناً سرکوب های کوتاه مدت برای پایان بخشیدن به ناآرامی ها ضروری است. این عمل، در هر حال جواب مشکل اساسی نیست، زیرا این سرکوب ها حتما به خشونت های وسیع تری تبدیل خواهد شد و این عمل کل قدرت را به خطر می اندازد و میدان را برای رادیکال ها در صحنه سیاسی ایران خالی خواهد گذاشت … .

اگر شاه هرچه زودتر حرکت مهمی تا قبل از شروع ماه محرم – در تاریخ ٢ دسامبر – انجام ندهد، مطمئناً یک سری خشونت های جدی به دنبال خواهد آمد. ١٠ محرم (١ دسامبر) روز بخصوص باشکوهی برای مسلمانان ایرانی است و شریعتمداری و یکی از نخست وزیران پیشین اظهار داشتند که کار شاه تا آن وقت تمام خواهد بود… مگر اینکه شاه هرچه زودتر در این مورد اقدام کند. احتمال مداخله نظامی بسیار قوی است. نظم اعمال شده به وسیله ارتش، به طور قطع بیشتر از شش ماه طول نخواهد کشید. اقتصاد هم اکنون خسارت دیده است و مردم عادی ایرانی آموخته اند که حتی بدون اسلحه هم می توان در قدرت عظیم سیاسی نقش داشت. هیچ راهی وجود ندارد که ارتش با زور بتواند میلیون ها ایرانی تازه آگاه شده را با رضایت خودشان برای سرافرازی رژیم پهلوی که به سختی لکه دار شده، به سر کار بازگرداند.

تهیه شده توسط: INR/RNA/SOA گریفین

منبع: اسناد لانه جاسوسی آمریکا، جلد دوم، سند شماره ٣، صفحه ١١، مؤسسه مطالعات پژوهش های سیاسی

سوال:

1- به نظر شما چرا آمریکایی ها به رغم آگاهی از عزم و ارادۀ ملت ایران، سرکوب آنها را به حکومت پهلوی پیشنهاد می کردند؟

پاسخ: از دیدگاه آمریکایی ها، سرکوب های کوتاه مدت برای پایان بخشیدن به ناآرامی ها ضروری است، اما جواب حل مشکل نمی باشد؛ بنابراین به زعم آنان سرکوب کوتاه مدت به علاوه اصلاح بزرگ در عملکرد شاه ایران، می تواند باعث شود که از میزان اعتراضات مردم ایران کم شود.

2- توصیفات مخفیانه آنها از شاه در شرایط بحرانی حاوی چه نکاتی است؟

پاسخ: توصیفات مخفیانه آنها از شاه در شرایط بحرانی حاوی چند نکته است:

1) عدم توانایی شاه در تصمیم‌گیری:

متن اشاره می‌کند که شاه قادر نبوده تصمیم بگیرد که چگونه با مخالفین خود برخورد کند و به همین دلیل قوه ابتکار را از دست داده است.

2) عدم قابلیت خود در تسلط بر مشکلات:

در جریان مشورت با سولیوان و پارسونز، شاه به طور کامل عدم قابلیت خود را در تسلط بر مشکلات و پیدا کردن راه حل مناسب نشان داد.

3) استفاده ناموفق از اقدامات ناقص:

شاه تاکنون نتوانسته است جز اقدامات ناقص و سرکوب‌گرانه، راه‌حل مناسب برای پایان دادن به ناآرامی‌های داخل کشور پیدا کند.

4) خطر تبعید قدرت:

متن هشدار می‌دهد که اگر شاه حرکت مهمی را تا قبل از شروع ماه محرم انجام ندهد، خشونت‌های جدی‌تری به دنبال خواهد آمد و قدرت شاه به خطر خواهد افتاد.

5) عدم توانایی ارتش در بازگرداندن حمایت مردم:

متن بیان می‌کند که هیچ راهی وجود ندارد که ارتش با زور بتواند میلیون‌ها ایرانی تازه آگاه شده را با رضایت خودشان برای سرافرازی رژیم پهلوی به سر کار بازگرداند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه