در این نوشته با جواب بدانیم صفحه ۴۲ هدیه سوم همراه شما هستیم.

روز تولد این بانوی بزرگ را «روز پرستار» ­نامیده اند. می دانید چرا؟

چون ایشان در واقعه کربلا مسئولیت رسیدگی به اسرا و کودکان و مجروحین را بر عهده داشتند و به آنان محبت می کرد.

گام به گام قسمت های دیگر درس بانوی قهرمان