در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 17 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 17 هدیه ششم

پیامبران به مردم کمک می کردند تا خدا را بشناسند و در صلح و آرامش کنار یکدیگر زندگی کنند و با عمل به دستورات الهی مسیر صحیح زندگی را بیابند و در مقابل ظلم و ستم ساکت ننشینند و با آن به مبارزه بپردازند.

برچسب شده در: