جواب برایم بگو صفحه ۲۸ هدیه ششم


haladars مرداد 20, 1401 دقیقه مطالعه
جواب برایم بگو صفحه ۲۸ هدیه ششم

در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 28 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 28 هدیه ششم

هادی و مهدی برای آگاه کردن بچّه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟


از بزرگ‌تر کمک می‌خواستند و عاقبت بد این کاررا بیان می‌کردند.
پیشنهاد بازی در مکان دیگری را می‌دادند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه