در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 61 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 61 هدیه ششم

هر یک از بخش های این متن ( متن « من معتقدم » )، به کدام یک از اصول اعتقادی ما مسلمانان اشاره می کند؟

توحید: یعنی یکتاپرستی و خداپرستی

نبوّت: یعنی پیغام‌آوری از جانب خداوند برای هدایت انسان‌ها

امامت: یعنی رهبری جامعه اسلامی به نصب الهی و جانشینی از پیامبر اکرم (ص) در امور دینی و دنیوی

معاد: یعنی بازگرداندن انسان پس از مرگ به زندگی در روز قیامت

برچسب شده در: