در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 88 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 88 هدیه پنجم

چه شباهت‌هایی میان امام زمان عجّل الله فرجه و خورشید پشت ابر وجود دارد؟ آن‌ها در جدول زیر بنویسید.

image 50