جواب بررسی، گفتگو و تجزیه و تحلیل کنید صفحه 20 تحلیل فرهنگی دوازدهم


haladars شهریور 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بررسی، گفتگو و تجزیه و تحلیل کنید صفحه 20 تحلیل فرهنگی دوازدهم

در این نوشته با جواب بررسی، گفتگو و تجزیه و تحلیل کنید صفحه 20 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی، گفتگو و تجزیه و تحلیل کنید صفحه 20 تحلیل فرهنگی دوازدهم

در شهر شما، مراسم ازدواج، دارای چه آداب و رسومی است؟ اگر فردی با این آداب آشنا نباشد و یا آنها را رعایت نکند، چه پیش می آید؟

با توجه به تعدد و تنوع فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، طبیعتاً آداب و رسوم ازدواج از گوناگونی چشمگیری برخوردار است، به گونه ای که ممکن است، آداب و رسوم ازدواج در شهری با شهر مجاور آن تفاوت های عمده ای داشته باشد؛ اما از جمله آداب و رسوم ازدواج یه میان اغلب اقوام ایرانی رواج دارد می توان به مراسم بله برون، عقدکنان، حنابندان، جهاز برون، پاتختی و … اشاره کرد. از آنجا که آداب و رسوم ازدواج، بخشی از فرهنگ هر منطقه محسوب می شود.

افراد طی فرایند جامعه پذیری با آن آشنا می شوند، اما در صورتی که اشخاصی با این آداب آشنا نباشند و با آن ها را رعایت نکند، با واکنش جامعه و اعضای آن مواجه می گردد که ممکن است به صورت های مختلف از جمله عناب و سرزنش مردم جلوه گر شود که به نوعی تنبیه و مجازات است که جامعه برای پیشگیری و کنترل کنش های مخالف ارزش ها و هنجارهای خویش به کار می گیرد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه