جواب بررسی صفحه 13 فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بررسی صفحه 13 فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب بررسی صفحه 13 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

بار دیگر به فعالیت ابتدای درس بازگردید و ببینید که کدام یک از گزاره ها مربوط به وجودشناسی و کدام مربوط به معرفت شناسی است.

وجود شناسی: گزاره های 2 – 4 – 8 – 9

معرفت شناسی: گزاره های 6 – 10

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه