جواب بررسی صفحه 19 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بررسی صفحه 19 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب بررسی صفحه 19 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه 19 فلسفه دوازدهم

1- آیا می توانید در میان رفتارهای آدمیان موردی را مثال بزنید که نشان دهد اصل سنخیت علتّ و معلول مورد پذیرش آنها نیست ؟

خیر، همه انسان ها در اعمال و رفتارهای خود بر اساس اصل سنخیت عمل می کنند، مثلا غذا می خوریم چون از غذا انتظار داریم که سلامتی ما را تأمین کند.

2- کسانی که این اصل را یک اصل تجربی می دانند، می گویند: «بنابر آنچه تاکنون تجربه کرده ایم، علّت های خاص، معلول های خاص خود را دارند و نمی توانیم این اصل را به علّت هایی که تجربه نکرده ایم، تعمیم دهیم.» نظر شما در این باره چیست؟

هر تجربه گرایی که با پدیده های جدید روبرو می شود باز هم بر اساس اصل سنخیت با آن برخورد می کند، یعنی به دنبال شناخت آثار ویژه آن پدیده است و انتظار دارد که آثار خاصی از آن ظاهر شود و این می رساند که اصل سنخیت علت و معلول یک اصل تجربتی نیست.

3- آیا ضرب المثل هایی داریم که گویای اصل سنخیت علت و معلول باشد؟

گندم از گندم بروید جو ز جو.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه