جواب بررسی صفحه 20 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بررسی صفحه 20 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب بررسی صفحه 20 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه 20 فلسفه دوازدهم

اگر کسی به طور جدّی در هر یک از این اصول سه گانه و نتایج آن تردید داشته باشد، تبعات این تردید او چه خواهد بود؟

الف) انکار اصل اوّل یا تردید در آن

الف) اگر کسی اصل علیت را انکار کند، نباید انتظار داشته باشد که با خوردن آب عطش او برطرف گردد، نباید با دیدن یک پدیده کلمه «چرا» بگوید، تحقیق و جستجوی علمی را باید کنار بگذارد و دست خود را نباید تکان بدهد و در حقیقت، دست به هیچ کاری نباید بزند.

ب) انکار اصل دوم یا تردید در آن

ب) اگر کسی اصل وجوب بخشی علت به معلول را انکار کند، مانند این است که خود اصل علیت را انکار کرده است و تأثیری برای علت قائل نشده است و بودن و نبودن علت برای او یکسان است و در واقع علت نقش واقعی در پیدایش معلول خود ندارد.

ج) انکار اصل سوم یا تردید در آن:

اگر کسی اصل سوم (سنخیت) را نپذیرد، علاوه بر موارد بالا، نمی تواند هیچ حادثه ای را پیش بینی کند و نمی تواند از هر موجودی آثار و لوازم خاص آن را انتظار داشته باشند و نمی داند که برای پیدا کردن علل حوادث، در کدام زمینه به جستجو بپردازد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه