جواب بررسی صفحه ۸۲ دین و زندگی دوازدهم

در این نوشته با جواب بررسی صفحه ۸۲ دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه ۸۲ دین و زندگی دوازدهم

با توجه به آنچه در سال های قبل درباره «نفس امّاره» و «لوّامه» و «خودِ دانی» و «خودِ عالی» آموخته اید به سوال های زیر پاسخ دهید:

مقصود از انقلاب علیه خود چیست؟ کدام خود، علیه دیگری انقلاب می کند؟

منظور از انقلاب علیه خود این است که یکی از این دو خود (خود عالی یا دانی) علیه خود دیگر قیام کند و او را به کنار بزند. به عنوان مثال اگر انسان با پیروی از نفس اماره، تن به تمایلات ناپسند دهد و آلوده به گناه شود، علیه گرایشات عالی خود یا همان خود عالی قیام کرده است. از سوی دیگر اگر انسان علیه تمایلات ناپسند خود قیام کند،  خود عالی او علیه خود دانی وی انقلاب کرده است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه