جواب بررسی و گفتگو کنید صفحه 16 تحلیل فرهنگی دوازدهم


haladars شهریور 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بررسی و گفتگو کنید صفحه 16 تحلیل فرهنگی دوازدهم

در این نوشته با جواب بررسی و گفتگو کنید صفحه 16 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی و گفتگو کنید صفحه 16 تحلیل فرهنگی دوازدهم

اگر فردی، لباس یا پیراهنی بپوشد که بر روی آن، تصویری از نمادهای ملی باشد، این نوع پوشش، چه پیامی از فرهنگ محسوس و فرهنگ غیرمحسوس را به دیگران منتقل می کند؟ اگر این لباس، حاوی تصاویری از نمادهای بیگانه باشد، دیگران، چه پیامی از آن دریافت خواهند کرد؟

همان طور که می دانیم نمادها بخشی از فرهنگ محسوس هر جامعه را تشکیل می دهند و هر یک معرف معنایی خاص هستند و پیامی خاص را القا یا تداعی می کنند، اما فرهنگ محسوس هر جامعه ریشه در فرهنگ غیر محسوس آن دارد و از آن سرچشمه می گیرد، لذا درج نمادهای ملی یا بیگانه بر روی لباس با پیراهن، هر دو از باورها، اعتقادات و اخلاقیات اشخاص نشات می گیرند که اولی بیانگر باور و ایمان قلبی شخص به ارزش ها و اعتقادات ملی و میهنی و دومی نشانگر دوری فرد از باورها و ارزشهای ملی و در مقابل، نزدیک شدن و تأثیرپذیری از عقاید و ارزش های فرهنگ های بیگانه است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه