در این نوشته با جواب بررسی و گفت و گو صفحه 42 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی و گفت و گو صفحه 42 تحلیل فرهنگی دوازدهم

همان گونه که می دانید پیامبران الهی برای تغییر «فرهنگ غیرالهی» و شرک‌آلود مبعوث شده‌اند تا آن‌را به «فرهنگ توحیدی» و خدامحور تبدیل کنند. پیامبراکرم (ص) نیز این رسالت را به عهده داشت تا «فرهنگ جاهلیت» را به «فرهنگ توحیدی» تغییر دهد. به نظر شما «فرهنگ جاهلیت» قبل از بعثت پیامبر عزیز اسلام چه ویژگی هایی داشت؟ و کدام‌یک از این ویژگی‌ها با وجود تلاش پیامبراعظم (ص) تا پس از رحلت ایشان ادامه یافت؟ چرا؟

شرک و بت پرستی و نگاه نژادی و قبیله ای از اعتقادات و ارزش های بنیادین فرهنگ جاهلیت بود. پیامبر اعظم (ص) در طول ۲۳ سال رسالت خویش، مردم شبه جزیره عربستان را به توحید و یکتاپرستی دعوت کرد و از جامعه ای که ویژگی اصلی آن شرک و بت پرستی بود، جامعه ای مبتنی بر توحید و اعتقاد به خدای یگانه ساخت، اما دیگر ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی از جمله نگاه نژادی، فیله ای، جنسیتی، شیخوخیتی و … پس از حاکم شدن حکومت اسلامی از بین نرفت و در پوشش نفاق خزید، به گونه ای که ارزش های مذکور در دوران خلافت، دوباره در جامعه اسلامی نمایان شد، زیرا اکثریت مردم شبه جزیره عربستان صرفاً در لایه های سطحی و فرهنگ محسوس خویش، اسلام را پذیرفته بودند و هنوز در لایه های بنیادین و دړ سطح عقاید و باورها، به ارزش های جاهلی آباء و نیاکان خویش وابسته بودند.