در این نوشته با جواب بررسی و گفت و گو کنید صفحه 49 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی و گفت و گو کنید صفحه 49 تحلیل فرهنگی دوازدهم

گسترش «حجاب و پوشش اسلامی» در کشورهای اروپایی چرا اتفاق می‌افتد؟

image 337

1- به دلیل وجود اشاعه فرهنگی و تبادل فرهنگی . 

2- گسترش اسلام در کشورهای غربی و استقبال برخی جوانان تحصیل کرده از آموزه های اصیل اسلام 

3- زیرا حجاب را نماد و نشانه اسلام می دانند و گسترش حجاب نشانه گسترش اسلام در این کشورهاست؛ لذا برای جلوگیری از نفوذ و گسترش اسلام از توسعه حجاب اسلامی جلوگیری می شود.

علت استقبال زنان و دانشجویان غربی از این نوع پوشش چیست؟ چرا برخی از حکومت‌ها و دولت‌های اروپایی از ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه‌ها جلوگیری می‌کنند؟