در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 12 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 12 مطالعات هشتم

یکی از فعّالیت های زیر را انتخاب کنید و به دلخواه انجام دهید.
۱- با هم کلاسی های تان یک انجمن نیکوکاری تشکیل دهید و وظایفی را برای اعضا معین کنید و با همکاری یکدیگر طیّ سال تحصیلی در کارهای خیر، مشارکت و اقدام کنید.
۲- با راهنمایی و کمک مسئولان مدرسه، یک تعاونی مصرف در مدرسه خود تشکیل دهید و اصول تعاونی را در آن به کار ببندید.
۳- در صورتی که در آشنایان و خویشاوندان یا فامیل خود افرادی را می شناسید که در انجمن های نیکوکاری فعّالیت دارند، با هماهنگی مسئولان مدرسه از آنها دعوت کنید به کلاس شما بیایند و درباره کارها و اهداف آن انجمن برای شما صحبت کنند.
۴- یکی از افراد نیکوکار روستا، شهر یا استان محل زندگی خود (زن و مرد) را شناسایی و به کلاس معرفی کنید.


 همسایه ما، آقای موسوی، عضو یک موسسه خیریه است که مسئولیت نگهداری از تعدادی یتیم و کمک به زنان سرپرست خانوار را بر عهده دارد. هدف این انجمن شناسایی و نگهداری از کودکان بی سرپرست است و هزینه های خود را از طریق کمک های نقدی و غیرنقدی افراد خیر تامین می کنند، هرچند گاهی به زنان سرپرست خانوار نیازمند نیز کمک می کنند.

برچسب شده در: