جواب به کار ببندیم صفحه 18 فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب به کار ببندیم صفحه 18 فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 18 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 18 فلسفه یازدهم

علی و دوستش در مورد موضوع علم فیزیک بحث می کنند. علی معتقد است موضوع فیزیک در فلسفه تعریف و اثبات می شود اما دوستش اعتقاد دارد فیزیک هیچ ربطی به فلسفه ندارد، زیرا خیلی از فیزیک دانان به تعریف و اثبات موضوع فیزیک پرداخته اند. نظر شما در این باره چیست؟ موقعی که دانشمند فیزیک به تعریف و اثبات موضوع آن می پردازد آیا کار یک فیزیکدان را انجام می دهد یا وارد قلمرو دیگری شده است. نظر خود را به صورت مستدل در کلاس ارائه کنید.

علوم هیچگاه نمی توانند بی نیاز از فلسفه باشند.

وظیفه فیلسوف تحلیل های ساده حس گرایانه نبوده، بلکه باید دقت نظر های ماهوی و ذاتی را در مورد حقایق به کار گیرد.

سوالات مرتبط به فلسفه (با واقع نگری به حقایق در رابطه با فیزیک)

1) حقیقت و ماهیت انرژی چیست؟

2) حقیقت حرارت چیست؟امری جوهری یا کیفیتی عرضی است؟

3) تعریف دقیق فلسفی از انرژی چیست؟

4) اینکه ماده به انرژی و انرژی به ماده تبدیل می‌شود،تقابل ماده و انرژی چگونه تقابلی است؟

5) این انرژی در هر صورتی باشد، دارای چه حقیقتی است که ماده می تواند به آن تبدیل و به ظاهر محو شود یا انرژی در شرایط خاص به ماده تبدیل شود؟

6) انرژی چه گوهری دارد که در تار و پود ماده و جسم اثر دارد؟(اثر قوی و ضعیف)

7) خواص ذاتی انرژی چیست و اعراض آن کدام است؟

8) موج و امواج گرانشی و الکترو مغناطیس چه حقیقتی دارند:مادی اند یا از سنخ حقیقت انرژی هستند؟

9) حقیقت «ماده سیال»عالم چیست؟

و سوالاتی از این قبیل که در نگرش های فلسفی، نو آوری ها و پژوهش های فلسفی و فیزیکی تولید می‌کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه