در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 50 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 50 مطالعات سوم

1- شما و دوستانتان تصمیم گرفته‌اید در خانه‌تان صرفه‌جویی کنید و اسراف نکنید.

هم‌فکری کنید که در این مورد چه کارهایی می‌توانید انجام بدهید؟ چند کار پیشنهاد بدهید.

1- آب و برق و گاز را به‌اندازه مصرف کنیم.
2- به‌اندازه، خرید کنیم و باقی پول را پس‌انداز کنیم.
3- به مقدار لازم موادّ غذایی و نان تهیّه کنیم.
4- از همه‌ی موادّ غذایی استفاده کنیم و اضافه‌ی آن‌را در یخچال نگه‌داری کنیم.

2- به سلیقه‌ی خودتان یک قلک درست کنید. برای این کار از افراد خانواده‌تان کمک بگیرید. قلک را به هم‌کلاسی‌هایتان نشان بدهید.

تصمیم بگیرید از امروز تا عید نوروز بخشی از پول تو جیبی‌تان را پس‌انداز کنید.

3- با کمک اعضای خانواده زباله‌هایی را که قابل بازیافت هستند، جدا و دسته‌بندی کنید. بعد در کلاس بگویید چگونه این کار را انجام دادید. زباله‌ها را در دو ظرف تفکیک می‌کنیم.

در ظرف اول زباله‌های تر، مانند: پوست میوه و … و در ظرف دوم زباله‌های خشک، مانند: کاغذ، شیشه و … را جمع‌آوری می‌کنیم.

4- در مدرسه زباله‌ها را تفکیک کنید. سه سطل درست کنید و از همه بخواهید کاغذ و مقوّا، پلاستیک و بطری و باقیمانده‌ی میوه‌ها و خوراکی‌ها را به‌طور جداگانه در سطل مخصوص بریزند.

جواب به کار ببندیم صفحه 50 مطالعات سوم
جواب به کار ببندیم صفحه 50 مطالعات سوم