در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 71 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 71 هدیه پنجم

همراه با دوستانم برای عید غدیر جشنی باشکوه در مدرسه یا محلّه برگزار می‌کنیم.
– برای برگزاری این جشن زیبا چه کارهایی انجام می‌دهیم؟

1. تمیز کردن محله یا مدرسه.
2.آذین نمودن دیوارهای محله یا مدرسه.
3. خریدن شیرنی یا شربت.

– برنامه‌های جشن ما چیست؟

1. شروع برنامه با نام خدا و صلواتی برای امام زمان (عج).
2. استفاده از شعرهای مذهبی برای شاد کردن مردم.
3. پذیرایی از مهمانان.

حالا یک کارت دعوت درست کنید؛ برنامه‌های جشن را در آن بنویسید و دوستانتان را به جشن دعوت کنید.