در این نوشته با جواب بکار ببندیم صفحه 30 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

١ـ یکی از دو فعالیت زیر را به دلخواه انتخاب کنید و انجام دهید.

الف) به همراه معلم و همکلاسی هایتان، از دفتر جمعیت هلال احمر محل زندگیتان بازدید کنید و گزارشی از گفتوگو با اعضای آن را بنویسید. 
من به همراه برخی همکلاسی هایم به یکی از دفتر های هلال احمر رفتیم ، در آنجا با کارکنان و اعضای زحمت کش هلال احمر آشنا شدیم. آنها درمورد چگونگی کمک کردن به افراد در حوادث گذشته به ما توضیحاتی دادند. و به ما گفتن که در این حوادث با چه سختی ها و مشکلاتی رو به رو شده بودند

ب) یکی از امداد گران جمعیت هلال احمر را به کلاس دعوت کنید تا از فعالیت های خودش برای شما توضیح دهد و  به پرسش های شما پاسخ گوید.

2ـ پرس  وجو کنید بیمه منازل مسکونی چیست و چه فایده ای دارد؟ آیا خانه شما بیمه است؟ اگر نه ،به بزرگترها این بیمه را توصیه کنید.


 این بیمه اختیاری است و افراد این بیمه ها را انجام می دهند تا در وقوع حوادث احتمالی از این بیمه استفاده و بیمه خسارت های که به منزل وارد شده را جبران کند.

برچسب شده در: