در این نوشته با جواب  بگرد و پیدا کن صفحه ۵۷ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب  بگرد و پیدا کن صفحه ۵۷ هدیه سوم

در هر مورد به چه کسی مراجعه می‌کنیم؟

وقتی سوالات دینی داریم. مرجع تقلید

وقتی مریض می شویم. پزشک

وقتی می خواهیم خانه بسازیم. مهندس

image 274

گام به گام سایر صفحات درس جشن تکلیف