در این نوشته با جواب بگرد و پیدا کن صفحه 60 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 60 هدیه پنجم

مفهوم هر یک از آیات زیر در رفتار کدام یک از شخصیت های داستان دیده می شود؟

لا یسخر قوم من قوم ….. و لا تنابزوا بالالقاب «حجرات، 11»

یکدیگر را مسخره نکنید … و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید.

” فرهاد “

والکاظمین الغیظ و العافین عن النّاس «آل عمران، 134»

(نیکوکاران کسانی هستند) که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند.

” امین “

و لا تعاونوا علی الأثم و العدوان «مائده، 7»

در کارهای بد، به یکدیگر کمک نکنید.

” رضا “

یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِجنَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إثمً  «حجرات، 12»

ای کسانی که ایمان آوردید! از بسیاری از گمان ها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمتن ها گناه است.

” فرهاد “